MATE Home page

Informatie

Voor meer informatie stuur een email aan Theo Broekman op het adres:

Gebruik

De MATE is auteursrechtelijk beschermd. Een ieder kan de MATE vrij van rechten gebruiken voor niet-commercieel gebruik. De MATE-materialen (waaronder handleidingen, formulieren en [E] fomulieren) worden zonder kosten als pdf-bestand via deze site beschikbaar gesteld. Het is niet toegestaan MATE-materialen te produceren, te wijzigen en of te distribueren zonder toestemming van de auteurs.

Voor inbouw van MATE-materialen in ICT applicaties of ICT platformen moet toestemming gevraagd worden. Voor de voorwaarden en procedure zie Voorwaarden voor inbouw van MATE-materialen in ICT applicaties of ICT platformen.

Informatie over een versie van de MATE als electronisch pdf formulier, de MATE [E], is hier te zien.

Gedrukte exemplaren van de handleiding en protocol zijn te verkrijgen bij BĂȘta Boeken.

MATE Home page