MATE Home page

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie

De MATE is ontwikkeld door prof.dr. Gerard Schippers (AIAR Academic Medical Center-University of Amsterdam) en drs. Theo Broekman (Bureau Bêta, Nijmegen) voor het vaststellen van klinisch relevante patiëntkenmerken in de verslavingszorg, binnen het kwaliteitsprogramma programma Resultaten Scoren middels twee projecten aangevraagd door Tactus, instelling voor verslavingszorg en gesubsidieerd door ZonMw.

De MATE is bewerkt in het Duits door Angela Buchholz en collega's (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, IFT Institut für Therapieforschung München en Westfälischen Wilhelms-Universität Münster).

De MATE is bewerkt in het Engels door Miles Cox (Professor of The Psychology of Addictive Behaviours, Bangor University, UK).

De MATE is bewerkt in het Italiaans door Giorgio Nespoli en Emanuele Bignamini van het Dipartimento Dipendenze 1 ASL Torino voor FeDerSerD (Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze).

De MATE is bewerkt in het Deens door Morten Dvoracek Hell, Kjeld Andersen, Angelina Isabella Mellentin, & Anette Søgaard Nielsen van de Unit of Clinical Alcohol Research, University of Southern Denmark.

The MATE is bewerkt in het Frans door Benjamin Rolland, Nicolas Simioni, & Damien Galland van het Department of Addiction Medicine and department of Pharmacology University Hospital of Lille, France.

Het MATE formulier is bewerkt in het Sloveens door Maja Bundalo Bočič van het Health Centre Maribor & Jernej Vidmar van het University Health Centre Maribor.

De MATE is bewerkt in het Braziliaans-Portugees door João Mauricio Castaldelli-Maia, Felipe Gil, en Nathalie Moschetta Monteiro-Gil van de Medical School, Fundação do ABC, Santo André.

De zelfbeoordelingsversie MATE-Q 2.2 is beschikbaar in vier bewerkingen (Engels, Duits, Nederlands, en Frans) en in vier vertalingen door de University of Applied Sciences Esslingen, Germany: Farsi, Arabisch, Turks, en Russisch.

De MATE in vogelvlucht

1.   De MATE is ingericht om valide en betrouwbaar patiëntkenmerken vast te stellen ten behoeve van de indicatie voor zorg en behandeling in de verslavingszorg en ten behoeve van de evaluatie van verleende zorg en behandeling.

2.   De MATE is functioneel voor de praktijk van de zorg, acceptabel voor personen bij wie het wordt afgenomen, meet zowel beperkingen als compensatiefactoren, is gebaseerd op classificatiesystemen van de WHO en op de beste van beschikbare (deel)instrumenten.

3.   De MATE stelt onder meer vast: het gebruik van psychoactieve middelen, de verslavingbehandelingsgeschiedenis, de diagnoses afhankelijkheid en misbruik volgens de DSM, de sterkte van het verlangen naar psychoactieve middelen.

4.   De MATE is ingericht om behulpzaam te zijn bij het diagnostiseren van personen met stoornissen in middelengebruik volgens DSM-IV assen.

5.   De MATE-ICN stelt vast in hoeverre iemand actief is en participeert in de samenleving, de externe factoren die daarop van invloed zijn en de zorgbehoeften die daaruit voortvloeien en is geschikt voor personen met psychische aandoeningen in het algemeen.

6.   Voorts stelt de MATE vast gegevens ten behoeve van een indicatie voor somatisch-medisch consult en/of psychiatrisch/psychologisch consult, onder ander aan de hand van angstdepressiestoornissen en andere belangrijke psychische aandoeningen, waaronder een indicatie van persoonlijkheidsproblematiek en gegevens over lichamelijke ziekten en klachten.

7.   De MATE is niet bedoeld voor assessment in lichamelijke of psychiatrische crisissituaties.

8.   De MATE bevat geen somatische of psychiatrische diagnostiek, anders dan voor verslaving, ze spoort wel potentiële gevallen op ten behoeve van nadere diagnostiek.

9.   De MATE levert een algoritme om tot schattingen te komen van de ernst van de verslaving, de ernst van comorbide psychopathologie, de ernst van sociale desintegratie en de verslavingbehandelingsgeschiedenis. Deze kunnen worden gebruikt om de zorgzwaarte af te leiden volgens de beslisboom van het intakeprotocol van het kwaliteitsprogramma Resultaten Scoren.

10.   De MATE maakt monitoren en evaluatie van zorg en behandeling mogelijk aan de hand van het gebruik van psychoactieve middelen (en gokken), de lichamelijke en psychiatrische symptomatologie, de activiteiten en participatie en factoren van invloed en de zorgbehoeften.

11.   De MATE levert uitslagen in 20 MATE-scores.

12.   De MATE heeft een uitvoerig protocol voor afname, verwerking en toepassing.

13.   De afname van de MATE-ICN wordt ondersteund met uitvoerige omschrijvingen, tips en suggesties per domein en factor en met welomschreven ankerpunten per scoringscategorie

14.   De MATE is flexibel en overzichtelijk dank zij een modulaire opbouw van deelinstrumenten.

15.   De MATE kan in ongeveer een uur worden afgenomen.

16.   De MATE kan ingebouwd worden in elektronische dossiers.

MATE Home page