MATE Home page

Gecertificeerde MATE trainers

Oktober 2016

Voor gebruik van de MATE is een training ontwikkeld. Deze training wordt gegeven door trainers die zijn opgeleid door de ontwikkelaars van de MATE. Deze trainers hebben de MATE Train-de-Trainers training met succes gevolgd en zijn gecertificeerd MATE Trainer.

Voor een MATE-training voor gebruikers kunt u zelf contact met een trainer opnemen en de precieze opzet en uitvoering van de MATE-training regelen. Bij iedere trainer vindt u een emailadres waar hij of zij bereikbaar is.

 
Andre

Mijn naam is André de Bruin, ik ben sinds 1989 werkzaam in de verslavingszorg. Begonnen als sociotherapeut en verder in de functies van behandelcoördinator en teamcoach gewerkt, momenteel deels werkzaam in de forensische verslavingszorg. Daarnaast werk ik als trainer voor Blue Sky Productions en als senior trainer voor de Engelse organisatie Youth at Risk.
Sinds 2006 tot 2012 MATE trainer bij Tactus, in die functie de interne MATE trainingen verzorgd. Sinds 2012 zelfstandig MATE trainer. Bij de invoering van de MATE–Crimi heb ik de eerste trainingen verzorgd voor alle betrokken organisaties. Vanaf 2007 door heel Nederland en ook in België  de  MATE trainingen en  MATE–Crimi  trainingen gegeven. Ik ben bereikbaar via .

Gecertificeerd: juni 2009

Marja

Ik ben Marja Schokker, geboren in 1972. Vanaf 1997 ben ik werkzaam in de verslavingszorg. Sinds 2002 werk ik als beleidsmedewerker zorgontwikkeling bij Tactus Verslavingszorg en ik ben vanaf dat moment betrokken bij de ontwikkelingen van de MATE. Een van mijn taken binnen Tactus is het verbeteren van het proces van intake en indicatiestelling, waar de MATE een onderdeel van is. Daarnaast ben ik betrokken bij onderzoek in het kader van de MATE en indicatiebeslissingen. Vanaf eind 2007 geef ik MATE- trainingen. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: juni 2009

Gert Jan

Gert Jan Hartman, Gezondheidszorgpsycholoog. Verzorgt MATE en MATE-Crimi trainingen binnen Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en is betrokken bij de implementatie van het instrument binnen die instelling. Als hoofdbehandelaar ook op de hoogte van de praktische mogelijkheden van het instrument. Bereikbaar via .

Gecertificeerd: juni 2009

Mehtap Yilmaz

Ik ben Mehtap Yilmaz, sinds 2000 werkzaam binnen de verslavingszorg. Gedurende 9 jaar heb ik gewerkt als intaker en behandelaar. Ik heb anderhalf jaar dagelijks met de MATE gewerkt en toen de overstap gemaakt naar een andere functie binnen mijn instelling. Sinds medio 2009 ben ik MATE trainer binnen Novadic-Kentron. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: maart 2010

Rolf Geurts

Ik ben Rolf Geurts en ik werk sinds 1989 in de verslavingszorg, in diverse functies. Momenteel ben ik samen met een paar collega's verantwoordelijk voor de werkwijze bij de bureaudienst, intake en zorgtoewijzing bij Novadic-Kentron. Vanuit mijn onderwijsbevoegdheid heb ik regelmatig lessen, trainingen gegeven. Binnen Novadic-Kentron wordt de Mate toegepast als onderdeel van het intakeproces en verzorgen we met drie trainers de trainingen. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: maart 2010

Mieke Beket

Mijn naam is Mieke Beket. Ik ben vanaf 1997 werkzaam bij Novadic-Kentron. Ik benverantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van intakers/bureaudienstmedewerkers, voorzitter van de IndicatieCommissie en op afstand beoordeel ik of de zorgtoewijzing gedaan door de IC ook daadwerkelijk aan de client aangeboden wordt.
Vanuit mijn inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het intake- proces/kwaliteit ben ik getraind in de MATE. Uiteindelijk ook de train-de-trainer cursus gevolgd, zodat ik binnen en buiten Novadic-Kentron deze training kan verzorgen. Ik ben bereikbaar via .

Gecertificeerd: maart 2010

Mijn naam is Harry Janssen en ben GZ-psycholoog. Ik werk sinds 1998 in de verslavingszorg. Eerst bij Tactus als behandelaar en later als behandelco÷rdinator. In deze periode heb ik bijgedragen aan implementatie van de eerste versies van de MATE binnen Tactus. Vijf jaar geleden heb ik als behandelco÷rdinator de overstap gemaakt naar Iriszorg. Naast het geven van MATE trainingen houd ik me bezig met de implementatie van MATE binnen Iriszorg, de implementatie van de Community Reinforcement Approach en de ROM. Ik ben bereikbaar via .

Gecertificeerd: november 2010.

Mijn naam is Hans Aalders. Ik werk ruim 25 jaar in de verslavingszorg bij IrisZorg. Ik heb lang als hulpverlener gewerkt en heb ook reclasseringswerk gedaan. Sedert 5 jaar werk ik als behandelcoördinator bij de polikliniek in Tiel. Ik neem zelf met enige regelmaat MATE's af. Met een collega ben ik verantwoordelijk voor de MATE trainingen binnen IrisZorg.

Als behandelcoördinator ben ik nauw betrokken bij de implementatie van de MATE binnen de afdeling in Tiel en binnen Iriszorg. Een andere taak bij IrisZorg is die van (train-de-)trainer 'Leefstijltrainingen' en 'Motiverende Gespreksvoering'. Ik ben bereikbaar via .

Gecertificeerd: november 2010.

Mijn naam is Claudia Haak en ik ben sinds 1999 werkzaam bij Tactus Verslavingszorg. Ik ben begonnen als sociotherapeute in de forensische verslavingskliniek (FVK) te Apeldoorn. In 2002 heb ik de overstap gemaakt naar de verslavingsreclassering waar ik voornamelijk met de specifieke doelgroep veelplegers heb gewerkt. In 2008 werd de MATE-Crimi geimplementeerd binnen de verslavingsreclassering, waarbij ik als regionaal implementatiecoordinator voor Tactus betrokken ben geweest. Sindsdien word ik ingezet als koploper bij de verdere invoering van de Mate-Crimi binnen andere reclasseringsinstellingen. Naast het geven van de MATE-Crimi training ben ik Hoofd bedrijfsvoering van de reclasseringsbalie in Almelo. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: november 2010

Mijn naam is Evelien Joosten, geboren in 1979. Momenteel ben ik werkzaam als psycholoog en stafmedewerker onderzoek & beleid bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, Divisie Verslavingszorg & Korsakov. Ik ben sinds 2003 werkzaam in de verslavingszorg. In 2009 ben ik gepromoveerd op het proefschrift 'Let's decide together. Shared decision-making in addiction health care" . Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: december 2010

Mijn naam is Tom Brinks. Ik ben sinds 2005 werkzaam bij Tactus Verslavingszorg. In de functie van trainer verzorg ik intern en extern de MATE-training, binnen Tactus Verslavingszorg vormgegeven in de 3-daagse training Intake, Indicatie en Zorgtoewijzing. Als workshopeigenaar word ik ingezet voor verschillende workshops, waaronder suïcidepreventie. Hiernaast verzorg ik de training Trainer Sociale Vaardigheidstraining en de training Trainer Leefstijltrainingen 1&2 en 3&4. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: december 2011

Mijn naam is Judith Smeets, ik ben sinds 2003 werkzaam in de verslavingszorg.  Daarvoor heb ik op diverse afdelingen in de psychiatrie gewerkt. Ik werk momenteel als ambulant behandelaar en als kwaliteitsfunctionaris.  Als behandelaar richt ik me op patiënten met dubbele diagnose problematiek. Projecten binnen mijn rol als kwaliteitsfunctionaris zijn gericht op behandelplansystematiek, participatie van familie en naasten, ROM, ed.
Ik ben begonnen als verpleegkundige en volg op dit moment het afrondende  nascholingstraject van de opleiding voor Verpleegkundig Specialist GGz.
Binnen Mondriaan bied ik de MATE trainingen aan sinds eind 2011. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: december 2011

Ellen van Geffe

Ik ben Ellen van Geffe, ik ben werkzaam als GZ- en verslavingspsycholoog en hoofd behandelzaken bij de Jellinek jeugd verslavingszorg. Ik werk sinds 2007 in de verslavingszorg. Daarvoor ben ik ongeveer 18 jaar werkzaam geweest in de (jeugd) psychiatrie. Ik neem de MATE af bij jongeren en heb ook ervaring bij het afnemen van de MATE. Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van de MATE-Y en geef trainingen in het kader van de MATE-Y. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: december 2012

Simon Engwerda

Ik ben Simon Engwerda, ik ben werkzaam als behandelcoordinator op de jeugdverslavingskliniek van Victas verslavingszorg. Naast mijn werkzaamheden op de kliniek werk ik ook 1 dag ambulant waar ik, als onderdeel van het intakeproces, ook zelf MATE's afneem. Voor Victas verzorg ik sinds begin 2013 de MATE-trainingen. Mijn achtergrond is orthopedagogiek en in september 2013 ga ik starten met de opleiding tot GZ-psycholoog. Ik ben te bereiken via .

Gecertificeerd: december 2012

 

MATE Home page